بیوگرافی مدیرعامل

فرهاد مومنی

مهندس فرهاد مومنی متولد 1352

 

ایشان از سال 1368 به صورت تخصصی در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی فعالیت مستمر داشته و در سال 1385 موفق به ثبت شرکت آذرشکن پارس گردیده و به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعالیت دارد.

وی دارای مدرک تحصیلی آکادمیک دیپلم و بصورت معادل سازی شده دارای مدرک کارشناسی ارشد ایمنی (HSE) می باشند.

خط ویژهفکسواتس آپایمیل