شركت آذرشكن پارس علاقمند به زندگی سبز شما می باشد خط ویژه : 75196000 هزینه نیست ، سرمایه گذاریست ایمنی خط ویژه : 75196000 خدمتکار خوبیست ، اما ارباب بدیست آتش خط ویژه : 75196000

خدمات ما

شرح فعاليت و خدمات شركت

شرکت آذرشکن پارس ارائه دهنده کلیه خدمات ایمنی و آتش نشانی

درباره ما

معرفی شرکت آذرشکن پارس

شرکت آذرشکن پارس(سهامی خاص)با فعالیت مستمردرصنعت ایمنی وآتش نشانی تلاش نموده تا با تسلط به دانش و فناوری روزدنیا به این تجربه مهم دست یابد و اينك سرافرازدرعرصه ارائه خدمات نوين ومطابق با الزامات ISO موجبات سرآمدی درکشورعزیزمان ایران را محیا سازد

ايمني هزينه نيست ، سرمايه گذاریست

آموزش

راهنمای پيشگيری و ايمنی در برابر حريق

ما تجربه گران چگونگي پيشگيري از حريق و مبارزه با حريق را به گرانبهاترين بها كه فدا كردن عمرمان بوده است ، به دست آورده ايم و به رايگان كه هزينه پرداخت زكات ايمني از هر گونه حوادث آتش سوزي مي باشد ، در اختيار شما قرار مي دهيم.
اميد آن است كه با مطالعه دقيق آن و بكارگيري صحيح بتوانيم فرهنگ ايمني و پيشگيري از حريق را آموخته و سرلوحه زندگي خويش قرار دهيم تا ايامي بدون حادثه و حريق داشته باشيم.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

40+خودرو
200+شارژ و سرویس
100+پروژه های مربوط به سیستم
خط ویژهفکسواتس آپایمیل